1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 105
Tổng số truy cập: 26910
Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH.
Ngày xuất bản: 10/02/2020

* Ngày ban hành:  28/01/2019.

* Ngày có hiệu lực: 15/03/2019.

* Nội dung chính:

Thông tư bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo đó:

Lĩnh vực giáo dục bổ sung  ngành Sư phạm kỹ thuật xây dựng , ở cả 2 hệ trung cấp cao đẳng

Lĩnh vực nghệ thuật trình diễn, bổ sung ngành tạp kỹ ở cả 2 hệ trung cấp, cao đẳng. Hệ cao đẳng bố sung ngành: nghệ thuật biểu diễn dân ca,  mã 6210202; Hệ trung cấp bổ sung ngành: công nghệ âm nhạc, mã 5210238

Lĩnh vực đào tạo khối nhân văn bổ sung thêm 3 mã ngành ở cả 2 hệ đào tạo cao đẳng và trung cấp.

….

Lĩnh vực báo chí và thông tin bổ sung 04 ngành đào tạo hệ cao đẳng: Công nghệ phát thanh - truyền hình:6320104; Thư viện - Thông tin: 6320208;

Công nghệ thiết bị trường học: 6320209; Văn thư - Lưu trữ :6320302.

Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý bổ sung 11 ngành đào tạo hệ cao đẳng và 05 ngành đào tạo hệ trung cấp

Lĩnh vực Luật bổ sung 11 ngành đào tạo cho cả 2 hệ cao đẳng, trung cấp.

Bên cạnh đó danh mục bổ sung con có các lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật, sản xuất và chế biến…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương: Không

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

 

                                                                              Phạm Minh Công

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn