1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 87
Tổng số truy cập: 26892
Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách...
Ngày xuất bản: 10/02/2020

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

* Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương.

* Ngày ban hành:  26/12/2018.

* Ngày có hiệu lực: 15/02/2019.

* Nội dung chính:

Thông tư này hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em (sau đây gọi là văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em).

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em) chủ động tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của trẻ em trên cơ sở sự tham gia tự nguyện của trẻ em; cung cấp đầy đủ thông tin cho trẻ em; nội dung, hình thức lấy ý kiến phải phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em

Quy trình lấy ý kiến của trẻ em bao gồm các bước sau:

1. Bước 1. Chuẩn bị lấy ý kiến của trẻ em.

2. Bước 2. Tổ chức lấy ý kiến của trẻ em.

3. Bước 3. Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của trẻ em.

4. Bước 4. Thông tin, phản hồi ý kiến của trẻ em.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trực tiếp tổ chức lấy ý kiến của trẻ em thông qua một hoặc các hình thức sau:

- Phiếu lấy ý kiến của trẻ em;

- Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Thông qua điện thoại;

- Thông qua môi trường mạng;

- Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản thông tin, phản hồi việc tiếp thu ý kiến của trẻ em thông qua một hoặc các hình thức sau:

- Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp báo;

- Thông qua điện thoại;

- Thông qua môi trường mạng;

- Các phương tiện thông tin đại chúng;

- Gửi văn bản đến trường học, cộng đồng, địa phương nơi tổ chức lấy ý kiến của trẻ em để niêm yết công khai;

- Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương: Không

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

 

                                                                              Phạm Minh Công

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn