1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 167
Tổng số truy cập: 21481
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam: Hướng dẫn việc triển khai tổ chức PBGDPL những vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Ngày xuất bản: 11/02/2020

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân dân các văn bản chỉ đạo, các quy định pháp luật liên quan đến công tác ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia; ngày 7/2/2020 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 01/HĐPH-TT để hướng dẫn việc triển khai tổ chức PBGDPL những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các biện pháp do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh đề ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh. Nội dung PBGDPL phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do vi rút nCoV gây ra để trục lợi… Các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc triển khai kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, thu lợi bất chính và nâng cao ý thức chấp hành các chính sách pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu bia./.

Thanh Tùng

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn