1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 174
Tổng số truy cập: 21488
116 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày xuất bản: 19/02/2020

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong năm 2019, có 116/116 xã, phường, thị trấn đã được công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Đây cũng là kết quả rất đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ của các địa phương trong năm 2019.

Việc thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật của UBND các xã, phường, thị trấn./.

Kim Thoa

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn