1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 217
Tổng số truy cập: 21531
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng
Ngày xuất bản: 13/03/2020

Trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thay cho hình thức tuyên truyền miệng, thông qua nhiều hình thức đa dạng như: tin, bài về các chính sách pháp luật; tình huống pháp luật; giới thiệu chính sách pháp luật mới.... được đăng tải trên chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Trang thông tin của Sở; đăng trên Bản tin Tư pháp do Sở phát hành. Đồng thời, Sở cũng hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố khai thác các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được đăng tải để triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các chính sách pháp luật mới, liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhất là các quy định liên quan trực tiếp tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống tác hại của rượu, bia. 

Thông qua các hoạt động triển khai đã góp phần giúp cán bộ, nhân dân cập nhật kịp thời, thường xuyên các chính sách pháp luật với nhiều kênh tiếp cận, phù hợp với tình hình thực tế hiện này./.

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn