1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 189
Tổng số truy cập: 21503
Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
Ngày xuất bản: 21/05/2020

* Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng.

* Ngày ban hành: 06/4/2020

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2020

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD

* Nội dung chính:

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2020/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Theo đó, quy định bổ sung về an toàn cháy đối với các nhà thuộc nhóm F1.2 (khách sạn, ký túc xá,…), F4.3 (các cơ sở của các cơ quan quản lý, văn phòng,…) và nhà hỗn hợp có chiều cao từ 50 m đến 150 m, đơn cử:

- Các gian phòng tập trung đông người:

+ Có số chỗ ngồi cố định từ 300 đến 600 chỗ - không được đặt ở độ cao trên 15 m;

+ Có số chỗ ngồi cố định từ 150 đến 300 chỗ - không được đặt ở độ cao trên 40 m,

+ Có số chỗ ngồi cố định từ 100 đến 150 chỗ - không được đặt ở độ cao trên 50 m.

+ Các gian phòng công cộng đặt ở độ cao trên 50 m thì số chỗ ngồi cố định không được vượt quá 100.

- Hành lang phải được phân chia thành các khoang ngăn cách nhau bằng vách ngăn cháy loại 1; cửa ngăn cháy lắp đặt trên các vách ngăn cháy phải có cơ cấu tự đóng, các khe cửa phải được che kín (trừ phần chân)…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng.


 

Chu Thị Cúc

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn