1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 43
Tổng số truy cập: 23959
Tiền Giang Tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày xuất bản: 17/08/2018

Với mục đích giúp cơ quan, đơn vị, công chức có điều kiện nghiên cứu, trao đổi các quy định của pháp luật và một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt hơn trong việc theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tiêu chí 18.5) trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới theo Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 27/6/2018 của Sở Tư pháp. Bà Nguyễn Thị Đang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Đối tượng được tập huấn gồm thư ký Hội đồng đánh giá công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công chức văn phòng – Thống kê, Công chức địa chính – xây dựng, Công chức Văn hóa – Xã hội, Công chức Tài chính – Kế toán, Trưởng Công an của 22 xã phấn đấu ra mắt nông thôn mới vào năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên tập huấn những vấn đề chung cũng như hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, quy trình đánh giá, chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ cho việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kim Ni

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn