1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 147
Tổng số truy cập: 13513
Triển khai công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà N...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 01/2020

Bước sang tháng 01/2020, có hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những chính sách mới tiêu bi...

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn