1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 167
Tổng số truy cập: 447716
STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành#
126/2019/QĐ-UBNDQuy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam13/08/2019
223/2019/QĐ-UBNDBan hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam08/08/2019
324/2019/QĐ-UBNDBan hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 202008/08/2019
425/2019/QĐ-UBNDBan hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam08/08/2019
515/2019/QĐ-UBNDVề việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã, địa bàn tỉnh Hà Nam.29/07/2019 down
627/2019/NQ-HĐNDQuy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam12/07/2019 down
714/2019/QĐ-UBNDBAN HÀNH QUY ĐỊNH LẬP, CẤP PHÁT VÀ THANH QUYẾT TOÁN TIỀN HỖ TRỢ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM09/07/2019 down
813/2019/QĐ-UBNDBAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM25/06/2019 down
912/2019/QĐ-UBNDVỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2018/QĐ-UBNĐ NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC25/06/2019 down
1011/2019/QĐ-UBNDBAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, KIỂM TRA THỰC TẾ VÀ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM19/06/2019 down
1108/2019/QĐ-UBNDBAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM30/05/2019 down
1207/2019/QĐ-UBNDQUY ĐỊNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI LÝ INTERNET VÀ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM18/04/2019 down
1305/2019/QĐ-UBNDV/V BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2018/QĐ-UBND NGÀY 05/4/2018 CỦA UBND TỈNH08/04/2019 down
1404/2019/QĐ-UBNDVỀ VIỆC PHÂN LOẠI, ĐẶT SỐ HIỆU ĐƯỜNG TỈNH, TỈNH HÀ NAM03/04/2019 down
1503/2019/QĐ-UBNDVỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2013/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH21/03/2019 down
12

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đức Thái - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn