1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 33
Tổng số truy cập: 31349
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Trong thời gian qua, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đã được các ngành, địa phương quan tâm và triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú,...

Những kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Đ/c Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu, chỉ đạo Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017...

Thanh Liêm đẩy mạnh phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đây là công tác mang tính ...

Nét mới trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Bình Lục

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự chủ động, phối hợp giữa Phòng Tư pháp và các Phòng chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên ...

Tọa đàm “Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao y thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên”, sáng ngày 10/8/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tổ chức Tọ...

Tiền Giang Tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Với mục đích giúp cơ quan, đơn vị, công chức có điều kiện nghiên cứu, trao đổi các quy định của pháp luật và một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với xây...

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, ngày 09/8/2018 tại TP Hồ Chí Minh, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị t...

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn