1 2 3 4 5 6 #
Hôm nay: 45
Tổng số truy cập: 23961
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở
Ngày xuất bản: 25/12/2019

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Hòa giải ở cơ sở và các Nghị quyết mới được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Sở Tư pháp Hà Nam đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số Luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành tại các huyện, thành phố. Với thành phần tham dự là: cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; Trưởng các nhóm nòng cốt, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ quốc của các thôn/tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Về dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp Hà Nam phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hòa giải ở cơ sở và nội dung của các Nghị quyết mới được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời thông tin, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở./.

Thanh Tùng

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

Bản quyền thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Người chịu trách nhiệm: Ông Đào Đình Tùng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (84 - 226) 3852730 / Fax: (84 - 226) 3852730  -  Email: stp@hanam.gov.vn